Nào cùng chê bôi :3

TL,DR: game còn nhiều vấn đề lắm các chế ạ, còn hàng tấn việc phải làm. Với hai năm phát triển, mềnh expect sản phẩm được polish và QC tốt hơn như thế này rất…

One release, within a week

My first daughter just challenge me on some stuff, according to her, I always sit in my PC making stuff, but she never seen any playable (which is – sadly – true) Can you make…

Hello online world!